Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar op 0527 – 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Wanneer schakelt u een erfrecht advocaat in?

Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op u af. U kunt dan twijfelen over wat u wel of niet moet en mag doen. Wanneer u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn, kunt u ons inschakelen.

Testamenten zijn vaak duidelijk. Maar af en toe is onduidelijk hoe een testament uitgelegd moet worden. Wat heeft de erflater precies willen regelen? Wij zien dat de inhoud van een testament regelmatig aanleiding is voor discussies en conflict. De belangen kunnen groot zijn. Onze specialisten kunnen u adviseren over de uitleg van het testament.

Helaas ontstaan er steeds vaker conflicten bij de afwikkeling van een erfenis. Wij staan klaar om u dan te helpen. Uiteraard kunnen wij optreden voor één van de erfgenamen, maar wij kunnen ook aan de gezamenlijke erfgenamen een advies geven over de afwikkeling van de erfenis. In de praktijk worden wij ook ingeschakeld door boedelnotarissen die een onafhankelijk advies willen over de verdeling van een erfenis in het geval dat de erfgenamen het niet met elkaar eens zijn.

Nalatenschappen zijn steeds vaker ingewikkeld. Dat komt ook doordat steeds vaker mensen in hun leven meerdere relaties hebben gehad waar kinderen uit zijn geboren. Wie heeft dan recht op welk deel van de erfenis? Wij adviseren u graag. Als het nodig is schakelen wij andere specialisten in. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld een erfrechtnotaris, een mediator of een financieel specialist. Uiteraard doen wij dat altijd in overleg met u en proberen wij u zo optimaal van dienst te zijn.

Waarom zou u een erfrechtadvocaat inschakelen?

Erfgenamen zijn vaak verantwoordelijk voor de nalatenschap, dus voor de bezittingen en schulden van de overledene. De nalatenschap moet worden afgewikkeld. Het overlijden van een dierbare brengt emoties met zich mee. Juist door die emoties kunnen conflicten ontstaan. Wij kunnen u adviseren over de afwikkeling van de nalatenschap, zonder dat emoties een rol spelen.

Contact met een erfrecht advocaat uit Flevoland?

Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op u af. U kunt dan twijfelen over wat u wel of niet moet en mag doen. Wanneer u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn, kunt u ons inschakelen.

    Aanhef:

    HeerMevrouw    Ieder erfrecht vraagstuk is anders. Wilt u hieronder kort uw situatie beschrijven? Dan kunnen we ons optimaal voorbereiden.