Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar op 0527 – 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Kindsdeel, legitieme portie en onterving

Ieder kind heeft recht op zijn kindsdeel. Dat is het deel van de erfenis dat volgens de wet naar het kind gaat wanneer er geen testament is. Het kindsdeel is niet opeisbaar zolang de andere ouder nog in leven is.

Soms komt het voor dat een ouder een kind onterft. Krijgt het kind dan niets? Een onterfd kind kan een deel van de erfenis opeisen. Dat is de legitieme portie. De legitieme portie is altijd een geldbedrag en bestaat dus niet uit goederen. De legitieme portie is de helft van het kindsdeel.

De legitieme portie kan pas worden opgeëist nadat ook de andere ouder (de langstlevende ouder, geregistreerde partner of persoon met wie de overleden ouder een samenlevingscontract heeft gesloten) is overleden. Het onterfde kind doet er goed aan om niet op dat moment te wachten. De legitieme portie moet namelijk binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder worden opgeëist, ook als de andere ouder nog leeft. Uitbetaling zal pas plaatsvinden na het overlijden van de langstlevende ouder.

Het is heel vervelend wanneer iemand onterfd is. Onterving is vaak de kiem voor een conflict. Wij kunnen u helpen, bijvoorbeeld door met u vast te stellen waar een onterfde erfgenaam toch recht op heeft. Bent u onterfd, dan kunnen wij u helpen met het opeisen van de legitieme portie. Vanuit onze kennis en ervaring en omdat wij emotioneel niet bij de erfenis betrokken zijn, kunnen wij vaak op een voor partijen prettige wijze regelingen treffen. Bestaande conflicten worden daardoor niet groter, en kunnen soms zelfs opgelost worden.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden om een kindsdeel op te eisen? Beantwoord dan de volgende vragen en vul uw gegevens in. Wij nemen dan contact met u op.

Kindsdeel Quickscan stap 1/3

  Is de ouder die de erfenis nalaat:


  Korter dan 5 jaar geleden overledenLanger dan 5 jaar geleden overledenNog in leven  Wanneer een erfrecht advocaat inschakelen?

  Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op u af. U kunt dan twijfelen over wat u wel of niet moet en mag doen. Wanneer u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn, kunt u ons inschakelen.

  Contact met een erfrecht advocaat uit Flevoland?

  Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op u af. U kunt dan twijfelen over wat u wel of niet moet en mag doen. Wanneer u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn, kunt u ons inschakelen.

   Aanhef:

   HeerMevrouw   Ieder erfrecht vraagstuk is anders. Wilt u hieronder kort uw situatie beschrijven? Dan kunnen we ons optimaal voorbereiden.