Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar op 0527 – 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Waarom zou u een erfrechtadvocaat inschakelen?

Erfgenamen zijn vaak verantwoordelijk voor de nalatenschap, dus voor de bezittingen en schulden van de overledene. De nalatenschap moet worden afgewikkeld. Er moet het nodige praktisch worden geregeld, zoals het informeren van verzekeraars, banken, werkgevers. Een huurwoning moet worden ontruimd. Een koopwoning moet worden verkocht, en de hypothecaire schuld moet worden betaald.

Pas na deze praktische afwikkeling is de omvang van de erfenis duidelijk. In veel gevallen hebben alle erfgenamen recht op een deel van de erfenis. Voor de verdeling is instemming nodig van alle erfgenamen. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat erfgenamen daar niet samen uit komen. Onze erfrechtadvocaten kunnen u dan helpen.

Wij werken veel samen met notarissen. Een boedelnotaris, belast met de afwikkeling van de erfenis, kan ons ook inschakelen wanneer de notaris merkt dat de erfgenamen er onderling niet uit komen. Ook een erfgenaam kan ons dan inschakelen. Wij kunnen onafhankelijk adviseren over de positie van de betrokken partijen. Erfenissen zijn steeds vaker ingewikkeld en de verdeling is dan lastig. Een vroegtijdig onafhankelijk advies van onze erfrechtadvocaten kan heel verhelderend zijn!

Het overlijden van een dierbare brengt emoties met zich mee. Juist door die emoties kunnen conflicten ontstaan. Wij kunnen u adviseren over de afwikkeling van de nalatenschap, zonder dat emoties een rol spelen. U kunt zich richten op het verlies. U en eventueel ook de andere erfgenamen worden ontzorgd. Zo kan een nalatenschap toch afgewikkeld worden naar ieders tevredenheid.

Wanneer een erfrecht advocaat inschakelen?

Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op u af. U kunt dan twijfelen over wat u wel of niet moet en mag doen. Wanneer u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn, kunt u ons inschakelen.

Contact met een erfrecht advocaat uit Flevoland?

Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op u af. U kunt dan twijfelen over wat u wel of niet moet en mag doen. Wanneer u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn, kunt u ons inschakelen.

    Aanhef:

    HeerMevrouw    Ieder erfrecht vraagstuk is anders. Wilt u hieronder kort uw situatie beschrijven? Dan kunnen we ons optimaal voorbereiden.