Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar op 0527 – 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Erfenis: verdelen onder erfgenamen

Steeds vaker heeft de overledene in een testament vastgelegd wie zijn erfgenamen zijn en soms ook uitdrukkelijk wie dat niet zijn. Is er geen testament, dan geldt de wettelijke regeling voor het erfrecht.

Wettelijke regeling

De wet gaat uit van het versterfrecht. Er zijn vier categorieën erfgenamen:

  1. De echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen van de overledene;
  2. De ouders, broers en zussen van de overledene;
  3. De grootouders van de overledene;
  4. De overgrootouders van de overledene.

Regelmatig komt het voor dat een overledene geen erfgenamen heeft in de categorieën die hiervoor zijn benoemd. Dan gelden de wettelijke regels van plaatsvervulling. Kort gezegd komen dan de afstammelingen van de erfgenaam uit een categorie in de plaats te staan van die erfgenaam. Een voorbeeld. Een overledene heeft geen erfgenamen uit categorie 1 en 2, maar wel één neef (zoon van een vooroverleden broer). Die neef vervult dan de plaats van de broer van de overledene en is dus erfgenaam. De gehele erfenis gaat dan naar deze neef.

Erfenis aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden?

Erfgenamen kunnen een erfenis aanvaarden of verwerpen. Wanneer niet bekend is wat de omvang van de erfenis is, wordt er vaak voor gekozen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. De erfgenaam is dan niet aansprakelijk voor schulden van de erflater. Het is van belang om de keuze om al dan niet (beneficiair) te aanvaarden te maken voordat de erfgenaam handelingen rondom de erfenis verricht. Win dus tijdig advies in!

Wij helpen u graag met het uitzoeken van een ieders rechten. Zo kan de erfenis zorgvuldig en snel worden afgewikkeld.

Wanneer een erfrecht advocaat inschakelen?

Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op u af. U kunt dan twijfelen over wat u wel of niet moet en mag doen. Wanneer u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn, kunt u ons inschakelen.

Contact met een erfrecht advocaat uit Flevoland?

Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op u af. U kunt dan twijfelen over wat u wel of niet moet en mag doen. Wanneer u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn, kunt u ons inschakelen.

    Aanhef:

    HeerMevrouw    Ieder erfrecht vraagstuk is anders. Wilt u hieronder kort uw situatie beschrijven? Dan kunnen we ons optimaal voorbereiden.